Amazonegruppa
Pressemelding fra Amazonegruppa

KAMPANJE FOR KVINNERS LØFTING AV MENN

Oslo, 2. mai 2004

Amazonegruppa ser på kvinners løfting av menn som en positiv og livsbejaende aktivitet med stort potensiale for å uttrykke både humor, livsglede og personlig utvikling som også har en politisk dimensjon.

Amazonegruppa gjør Shabana Rehmans ord til sine:

Ja, jeg løftet en mann. Og jeg vil oppfordre alle kvinner til å gjøre det samme. Løft en mann i dag! Hvis alle kvinner løftet sine menn 30 cm fra bakken, ville det ikke vært krig i verden, sier Shabana, som ikke oppfatter det hun gjorde som en krenkelse. http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/04/29/397098.html

Som Shabana Rehman påpeker er det å bli løftet av en kvinne en grensesprengende erfaring for en mann - en oppløftende opplevelse som kan være både berikende og bevissthetsendrende. En kvinnes løfting av en mann er en feministisk handling, og all ekte feminisme innebærer, iallfall over tid, frigjøring av begge kjønn. Hvem sa at feminisme er umoderne, uaktuelt eller kjedelig? Shabanas Rehmans løft av mulla Krekar var ikke et overgrep, men et undergrep! (nærmere bestemt under låret...)

Amazonegruppa tar sterk avstand fra mulla Krekars trusler om politianmeldelse, hans bøllete opptreden og hans voldsforherligende ideologi. Denne patriarkalske eks-løftejomfruen fremstår som en mann med maskingevær som prøver å forby andre å bruke vannpistol.

Amazonegruppa oppfordrer kvinner og menn om å delta i kampanjen LØFT EN MANN IDAG.

Amazonegruppa anbefaler kvinner som har liten løfteerfaring eller som er i tvil om egen løftekapasitet å begynne med små eller lette menn og gradvis arbeide seg oppover i vektklassene.

Amazonegruppa oppfordrer alle kvinner om å begynne med styrketrening. I den grad vi har kapasitet til det, vil vi hjelpe deg med å finne et treningstilbud der du bor.

Amazonegruppa vil ved behov arrangere løftekurs med vektlegging (og vektløfting) på riktig og trygg løfteteknikk og ulike typer løftegrep. Kursdeltakere og løftemenn kan henvende seg til Amazonegruppa for nærmere opplysninger.
Amazonegruppa
Amazonegruppa er et nettverk for amazoner og deres sympatisører, beundrere og likemenn. Amazonegruppa ønsker å sette fokus på bilder, idealer, myter og oppfatninger av "det heroiske kvinnelige" og sterke kvinner i fortid, nåtid og fremtid, innen kunst, kultur, litteratur, religion, idrett, kampsport. Amazonegruppa arbeider for individuell frihet og kreativitet og mot fremmedgjørende og begrensende kjønnsroller og stereotyper.


Dette dokumentets adresse:
http://gramstad.no/amazone/loftekampanje.html


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you